Mój Patron - Michał ArchaniołŚwięty Michał

Archanioł, to jest naczelnik aniołów walczącym przeciw złym duchom. Wyobrażają go uzbrojonego z lancą w ręku, depczącego czarta. Obchodzony 29 września. Był niegdyś patronem pasztetników.

Imię MICHAŁ znaczy (KTÓŻ JAK BÓG)

Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy.

W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła.
Prosimy go często aby przedstawił Bogu nasze modlitwy - (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczające ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Dzień 29 września jest rocznicą konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

Imię Michalina jest odmianą rzęską pochodzącą od Michała.

Michalina tak właśnie mam na imię, jako dziecko przyznam nie byłam, zadowolona z nadania mi tego imienia, związane było to z tym, że w owych czasach modne były inne imiona, a Michalina wydawało się staroświeckie. W całym powiecie nie można było spotkać, osoby noszącej to imię.

Moja opinia zmieniła się, kiedy zaczęłam dostrzegać, wyraźną opiekę Mojego Patrona jaką mnie zawsze otaczał i do dzisiaj mam świadomość Jego wielkiej mocy patronackiej nade mną.

Patrząc z boku głupim wydaje się że jestem przegrana, że mam nie ciekawe życie, jednak ja wiem że tak musi być, ponieważ ja wiem najlepiej że nie może być inaczej, do czasu, który przyjdzie.

Świadoma jestem, wielkości mojego Patrona a to z racji tej, że jest moim Patronem podwójnym, nosze Jego Imię oraz urodziłam się w Jego Święto to znaczy, 29 września.

Moim zdaniem bardzo ważne jest imię, jakie rodzice nadają swoim dzieciom, ponieważ, w naszej religii chrześcijańskiej jest bardzo duży wybór zacnych Świętych i Błogosławionych z pięknymi Imionami, którzy wspaniale mogą patronować każdej istocie człowieczej.

Wdzięczna jestem swoim Rodzicom za mądrość i dalekowzroczność, jakim się kierowali przy wyborze mojego imienia. SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA TAK WSPANIAŁEGO PATRONA. W taki sposób chcę pozdrowić wszystkich MICHAŁÓW I MICHALINY oraz wszystkich urodzonych 29 września. Proszę być dumnym i cieszyć z tak Mocnego Patrona MICHAŁA ARCHANIOŁA

Modlitwa do mojego Patrona

Litania do Św. Michała Archanioła

Modlitwa Celnika